Riso-Hudson Enneagrammi tyypitystesti (RHETI) on ilmainen Enneagrammi-pikatesti. Se on lyhennetty versio alkuperäisestä pidemmästä ja kattavammasta RHETI-persoonallisuustestistä. Perusteellisen, englanninkielisen 144 kysymystä käsittävän RHETI-testin voit tehdä enneagram instituten www-sivuilla ja se maksaa 10$. www.enneagraminstitute.com Se on tulossa sivustollemme suomeksi vuoden alussa. Ko. Testi on tieteellisesti testattu ja todistettu luotettavaksi persoonallisuuden arvioijaksi.

Tämä pikatesti pitää sisällään 36 erottelevaa kysymystä. Tällainen lyhyt persoonallisuustesti ei takaa oikean tyypin löytymistä varmuudella. On kuitenkin todennäköistä, että oma tyyppisi on jokin kolmesta testissä eniten esiin nousseesta vaihtoehdosta.

On suositeltavaa, että luet ensin lyhyet enneagrammi-tyyppikuvaukset, joiden avulla saat alustavan käsityksen eri tyyppien ominaisuuksista, ja niistä tyyppikuvauksista jotka parhaiten sopivat sinuun.

OHJEET TESTIN TEKEMISEEN Lue ohjeet huolellisesti ennen testin aloittamista!

RHETI-pikatesti on psykologinen vaihtoehtokysymys-testi, jossa valitset kahdesta väittämästä aina sen vaihtoehdon, joka paremmin sopii sinuun.

Valitse vaihtoehdoista aina se, joka ON PÄTENYT SINUUN SUURIMMAN OSAN ELÄMÄSTÄSI.

Älä ylianalysoi kysymyksiä tai keksi poikkeustapauksia, joiden mukaan annat vastauksesi. (”kyllä minä jouluna ja juhannuksena olen sosiaalinen…”)

Ole spontaani vastauksissasi äläkä turhaan jää liikoja miettimään vaihtoehtoja. Eihän kyse ole pääsykokeesta.

Valittavaksesi tulee myös kysymyksiä, joista sinun saattaa olla vaikeuksia valita kahden vaihtoehdon väliltä. Tämä johtuu siitä, että REHETI-pikatesti pyrkii erottelemaan alueita, joilla sinulla on samankaltaisia toimintamalleja ja asenteita.

Voit jättää vastaamatta kysymykseen, joka ei päde sinuun ollenkaan, mutta älä jätä vastaamatta vain siksi, että vastaaminen on vaikeaa. Jos sinulla on vaikeuksia valita kahden yhtä sopivalta tuntuvan vaihtoehdon väliltä, voit palata vastaamaan kysymykseen myöhemmin uudelleen, mutta kuitenkin ennen kun painat LASKE TULOKSEN nappia.

Yleensä pikatestin tekemiseen menee noin 10 minuuttia. (Kattava RHETI-testi vie aikaa noin 40 minuuttia.) Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, paina LASKE TULOS nappia ja odota, että kone laskee sinulle henkilökohtaisen tyyppiprofiilin tulostesi pohjalta.

Jos olet vastannut kysymyksiin rehellisesti ja tarkasti, sinun enneagrammityyppisi pitäisi olla kolmen eniten pisteitä keränneen tyypin joukossa. Jos olet epävarma tuloksesta, lue kaikkien kolmen eniten pisteitä keränneen tyypin kuvaukset, ja pohdi mikä tyyppikuvauksista on lähinnä sinua.

Muista myös, että RHETI-pikatesti on vain suuntaa-antava persoonallisuustesti.

Pikatestin tulos ei takaa oman tyyppisi löytymistä varmuudella, mutta se voi parhaimmillaan antaa hyvän alun itsensä tutkimiselle ja oman persoonallisuustyypin löytämiselle!

Aloita Rheti-testi tästä Testin loppuun