Mikä enneagrammi on?

Itsetuntemus tuo vapauden kehittyä täydempiin mittoihin. Erilaisia persoonallisuuttamme ja erilaisuuttamme kuvaavia systeemejä on monia. Yksi niistä on enneagrammi.

2020-IEA-APWD (1)

LOGO

Enneagrammi-systeemissä me ihmiset jakaannumme yhdeksään mielenkiintoiseen ja arvokkaaseen tyyppiin. Olemme hyvinkin erilaisia ja silti kaikki yhtä hyviä omalla ainutkertaisella tavallamme. Kohtaamme maailman, muut ihmiset ja tietenkin itsemme yhdeksällä hämmästyttävän erilaisella tavalla. Luulemme, että kaikki muutkin tekevät asioita samoista syistä kuin me, mutta näin ei ole. Teemme asioita tietyllä tavalla, useimmiten alitajuisesti, tiedostamatta syytä käytökseemme.

Kun tutustumme omaan tapaamme kohdata maailmaa, löydämme myös sillan läheisiimme. Parhaimmillaan enneagrammi lisää ymmärrystä niin kotona kuin työelämässä. Se on aidosti toimiva menetelmä oppia tuntemaan itsensä ja toisia.

Muistathan, että:

  • Kaikki tyypit ovat aivan yhtä hyviä
  • On viisainta tyypitellä vain itsensä ja antaa muiden tehdä samoin
  • Kukaan ei ole vain hyvä tai huono.
  • Jokainen on parhaina päivinään upea tyyppi ja huonoina päivinä ikävää seuraa jopa itselleen.
  • Synnymme tietyn tyyppisinä, mutta kasvuympäristömme joko vahvistaa tai heikentää ko. tyypin ominaisuuksia.
  • Enneagrammi ei rajoita, leimaa eikä laita laatikkoon. Päinvastoin; se vapauttaa meidät olemaan paras itsemme.

Jotain uutta, jotain vanhaa

Enneagrammi on ikivanha ja samalla hämmästyttävän moderni ja pätevä erilaisten ihmisluonteiden kuvaus. Sana enneagrammi tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa yhdeksänkohtainen kuviota. Enneagrammi-symbolissa onkin ympyrässä yhdeksän kohtaa numeroituna. Ne kuvaavat selkeästi erilaisia persoonallisuustyyppejä.

Viime vuosikymmenten ajan enneagrammi-teoria on levinnyt nopeasti mm. liike-elämään ja terveydenhoitoalalle sekä psykologien ja opettajien keskuuteen. Enneagrammi on alkanut kiehtoa myös niitä ihmisiä,joita kiinnostaa ymmärtää itseään ja toisia perusteellisemmin. Henkisen kehityksen työvälineenä se on osoittautunut poikkeuksellisen antoisaksi.

Enneagrammi on monitasoinen tieto-taito-järjestelmä, jonka perusasiat oppii nopeasti. Se on kuitenkin myös syvällinen ihmisyyden opas, jota voi tutkia vuosikymmeniä aina uutta oppien. Parhaimmillaan enneagrammitieto on kuin kiehtova ja alati laajeneva hologrammi.

Lue lisää persoonallisuustyypeistä ja tee oheinen pikatesti niin pääset alkuun itsetuntemuksen jännittävällä tutkimusmatkalla!