Siivet - avartava lisäulottuvuus

siivet

Koska enneagrammikaavio on ympyrä ja jatkumo, on luonnollista, että oman numerosi viereiset, molemmilla puolilla sijaitsevat persoonallisuustyypit vaikuttavat myös sinuun. Niitä kutsutaan siiviksesi.

Jokaisella enneagrammi-tyypillä on kaksi siipeä. Niistä toinen on yleensä vahvempi kuin toinen eli toinen viereisistä numerotyypeistä vaikuttaa persoonallisuuteen enemmän kuin toinen. Esim. kakkosella on sekä ykkös että kolmossiipi, joista toinen on vahvempi kuin toinen jne. Eri elämänvaiheissa siivet voivat aktivoitua, jopa vaihtua. Vahvempi siipesi voi olla 1–49 prosenttia persoonallisuudestasi. Se voi siis olla hyvin vahva, hyvin heikko tai mitä tahansa siltä väliltä. Itsetuntemuksen takia on olennaista tutustua viereisiin tyyppeihin,siipiin.

Siipien vaikutus selittää paljolti sitä, miksi jotkut samankin tyypin edustajat voivat vaikuttaa kovin erilaisilta. Esimerkiksi kolmonen, jolla on kakkossiipi, vaikuttaa usein varsin erilaiselta kuin kolmonen, jolla on nelossiipi. Kakkosen vaikutus tekee kolmosesta ihmissuhteista kiinnostuneemman, aktiivisesti auttavaisemman sekä mielistelevämmän. Nelossiipi tekee kolmosesta taas työkeskeisemmän, asiallisemman ja vetäytyvämmän.

Lue kummankin siipesi luonnekuvaukset saadaksesi vielä täydellisemmän kuvauksen persoonastasi. Seuraavassa taulukossa on nimet jokaiselle siipityypille. Ne ovat suuntaa-antavia, eivätkä luonnollisestikaan anna kovin selkeää kuvaa kokonaisuudesta. Niistä voi kuitenkin olla apua varsinkin rajatapausten määrittelyssä. Ihminen yleensä tunnistaa toisen siiven ominaisuuden enemmän omakseen kuin toisen.

Vasen siipi

9 Idealisti

1 Yhteisön palvelija

2 Hurmaaja,tähti

3 Aristokraatti

4 Mallien rikkoja

5 Puolustaja, strategisti

6 Viihdyttäjä

7 Itsenäinen, selviytyjä

8 Mukavuudenhaluinen

Perustyyppi

1 Uudistaja

2 Auttaja

3 Suorittaja

4 Individualisti

5 Tutkija

6 Luottohenkilö

7 Innostuja

8 Haastaja

9 Rauhanrakentaja

Olikea siipi

2 Puolestajapuhuja

3 Emäntä/isäntä

4 Ammattilainen

5 Boheemi

6 Ongelmanratkaisija

7 Kaveri

8 Realisti

9 Kallio, karhu

1 Haaveilija