Millainen olet tai haluaisit olla työpaikallasi?

Ihmiset tuovat työpaikalleen oman persoonallisuutensa, oman itsensä.

Ihanteellisessa tilanteessa jokaisella on mahdollisuus korostaa luonteensa parhaita puolia työyhteisössään. Ja hienoa olisi, jos jokainen löytäisi työn, jossa omat piilevät kyvyt pääsevät esille ja kehittymään. Käytännössä suurin osa ihmisistä joutuu kuitenkin sopeuttamaan itsensä enemmän tai vähemmän yrityksen omaan kulttuuriin, esimiehen odotuksiin, työtovereiden tyyliin sekä yleiseen työ-etiikkaan. Myös yleinen kiire, stressi ja jatkuvat muutospaineet aiheuttavat yksilölle paineita. Kaikesta huolimatta jokainen meistä kiinnittää kuitenkin erityshuomioita tiettyihin asioihin ja toimii suhteellisen ennustettavasti päivästä toiseen. Jotkut asiat motivoivat ja innostavat, joistakin emme pidä. Toiset tykkäävät enemmän asioista, toiset ihmisistä. Se on luonnollista. Olennaista on tunnistaa oma työskentelytyyli; olla sinut sen kanssa ja samalla muuttua myös joustavammaksi. Jokaisella on vahvuutensa ja heikkoutensa ja kaikilta voi oppia lisää antoisia tapoja toimia eri tilanteissa. Seuraavassa on lyhyt kuvaus enneagrammityypeistä nimenomaan työympäristössä. Jotta ymmärtäisimme itseämme ja toisiamme syvemmin, on kuitenkin syytä perehtyä tyyppikuvauksiin tarkemmin.

1 LAADUNVALVOJA / IDEALISTINEN UUDISTAJA

 • Periaatteellinen, parempaan pyrkivä, tarkka ja kontrolloitu.
 • Ei pidä huolimattomuudesta ja virheistä.
 • Pitää järjestyksestä ja korkeista standardeista itselle ja muille.

"Minua motivoi se, että saan tehtyä asiat hyvin ja oikein, ja saan asetettua korkeita tavoitteita työlleni. Pyrin koko parantamaan itseäni ja työsuorituksiani. Tavoittelen täydellisyyttä"

2 MENTORI / AVULIAS YHTEYSHENKILÖ

 • Huolehtiva, avulias, lämminhenkinen ja ihmisläheinen.
 • Ei pidä yksinpuurtamisesta ja etäisestä kanssakäymisestä.
 • Pitää auttamisesta ja henkilökohtaisista kontakteista.

"Minua motivoi se, että työpaikalla on mukava ilmapiiri, ihmisillä on kivaa yhdessä, saan olla tarpeellinen ja ihmiset muistavat kiittää minua aina silloin tällöin."

3 NOPEA TEKIJÄ / TEHOKAS SUORITTAJA

 • Päämäärätietoinen, vakuuttava, aikaansaava ja imagotietoinen.
 • Ei pidä hidastelusta ja tavoitteiden puuuttumisesta.
 • Pitää menestyksestä ja huomiosta sekä kiitoksesta.

"Minua motivoi se, että saan suoritettua asetetut tavoitteet tehokkaasti ja hyvin. On hienoa saada tunnustusta työstäni ja nautin siitä, että pääsen eteenpäin urallani."

4 TUNTEIKAS SUUNNITTELIJA / LUOVA INDIVIDUALISTI

 • Itseään ilmaiseva, yksilöllinen aitoutta ja ainutlaatuisuutta etsivä.
 • Ei pidä samanlaisuudesta ja siitä ei erotu joukosta.
 • Pitää siitä, että saa laittaa henkilökohtaisen jälkensä työhönsä.

"Minua motivoi se, että saan olla toteuttamassa itseäni ainutlaatuisella ja luovalla tavalla. Pidän siitä, että työni jälki on yksilöllistä. Aistin herkästi työpaikan tunnelman ja ihmisten mielialat."

5 TIETOPANKKI / TUTKIVA ASIANTUNTIJA

 • Tarkkanäköinen, innovatiivinen, asiakakeskeinen, perehtynyt.
 • Ei pidä oman aikansa ja tilansa häiriöistä ja tunkeilevuudesta.
 • Pitää asioiden oppimisesta ja syvällisestä ymmärtämisestä.

"Minua motivoi se, että saan paneutua asioihin rauhassa ja perinpohjaisesti. En pidä tunteenpurkauksista, vaan toivon asiallista työskentelyilmapiiriä."

6 LUOTTOHENKILÖ / USKOLLINEN KYSEENALAISTAJA

 • Sitoutunut, vastuuntuntoinen, varmisteleva ja kyselevä.
 • Ei pidä epävarmuudesta ja nopeista muutoksista.
 • Pitää selkeästä vastuunjaosta ja ennakoitavuudesta.

"Minua motivoi se, että voin olla luottamuksen arvoinen. Minulle on tärkeää varmistaa ja turvata asiat, siksi olen yleensä ensiksi epäilevä uusien asioiden suhteen."

7 VISIONÄÄRI / INNOSTUVA SUUNNITTELIJA

 • Monipuolinen, uutta ideoiva, puhelias ja innostunut.
 • Ei pidä rajoituksista tai tylsyydestä.
 • Pitää uusista mahdollisuuksista ja jännityksestä .

"Minua motivoi se, että pääsen suunnittelemaan uusia juttuja. Nautin innostavista ideoista ja tuoreista mahdollisuuksista sekä vauhdikkaasta tekemisen meinindistä."

8 VASTUUHENKILÖ / VAHVA VAIKUTTAJA

 • Itsevarma, voimakastahtoinen ja suorapuheinen johtajaluonne.
 • Ei pidä päättämättömyydestä ja epäsuoruudesta.
 • Pitää selkeistä suuntaviivoista, vastuusta ja päättämisestä.

"Minua motivoi se, että pääsen päättämään ja tekemään suuria juttuja. En jaksa kuunnella lässytystä ja selittelyjä. Pidän oman luottoporukkani puolta vaikka viimeiseen saakka."

9 SOVITTELIJA / SOPEUTUVA RAUHANRAKENTAJA

 • Rauhallinen, kärsivällinen, diplomaattinen ja ymmärtäväinen
 • Ei pidä paineista ja ristiriidoista
 • Pyrkii yhteisymmärrykseen ja rauhalliseen ilmapiiriin.

"Minua motivoi sopuisa ilmapiiri, leppoisa tahti ja innostava tiimityöskentely. On mukavaa, jos työlleni on selvät ohjeet ja tiedän, mikä on olennaista."