Kaikilla on vahvuuksia ja heikkouksia

Jokaisella tyypillä on perushuoli, joka saa kyseisen tyypin omaavan ihmisen toimimaan usein tietyllä tavalla. Koska suuri osa käyttäytymismalleistamme on tiedostamattomia, eivät ne välttämättä ole heti tunnistettavissa. Rehellinen, avoin ja leppoisa itsetutkiskelu auttaa merkittävästi. Enneagrammiin tutustuttaessa on tärkeämpää kiinnittää huomiota siihen, miksi (motiivi) teemme mitä teemme, kuin siihen, mitä (tekotapa) teemme.

Lisäksi meillä on sekä tyypille ominaiset vahvuudet ja heikkoudet. Vahvuuksiamme ovat ne ominaisuudet, jotka saavat meistä parhaan esille ja muistuttavat meitä siitä, kuka olemme aidoimmillamme. Heikkoudet ovat niitä ominaisuuksia, joista pidämme kiinni siinä vilpittömässä harhaluulossa, että ne ovat välttämättömiä selviytymisemme kannalta tai että niistä on ihan oikeasti hyötyä, iloa tms. Se on väärinymmärrys, joka liiallisuuksiin mennessään maksaa meille mielenrauhan, elämänilon ja hyvän terveyden.

1 Idealistinen Uudistaja

 • Perushuoli; Mikä on oikein tai väärin?
 • Vahvuudet: esimerkillinen, pyrkii korkeaan laatuun, täydellisyyteen, järjestelmällinen, rehellinen, käytännöllinen
 • Heikkoudet; ylikriittinen, ylitarkka yksityiskohdista, kontrolloiva, vahvat mielipiteet, reaktiivinen, ei huomaa omaa ärtymystä tai kiukkua, jäykkä

2 Avulias Huoltaja

 • Perushuoli: Pitävätkö muut minusta?Tarvitaanko minua?
 • Vahvuudet; Empaattinen, kannustava, antelias, mukava, käytännöllinen, avulias, hyvä ystävä, iloinen
 • Heikkoudet: Ei osaa sanoa ei, liian takertuva, vaatii sanomatta sitä ääneen, edellyttää kiitosta vaikka kieltää sen, epäsuorasti muihin vaikuttava

3 Tehokas Suorittaja

 • Perushuoli: Kuinka saavutan muitten arvostuksen ja ihailun?
 • Vahvuudet: Aikaansaapa, innostava, keskittyy olennaiseen, ymmärtää muitten tarpeet hyvin, yrittäjähenkinen
 • Heikkoudet: Liian kilpailuhenkinen, tekee liikaa töitä, kärsimätön, ei tarpeeksi aikaa läheisille, aina kiire, vaikutelma tärkeä, mitä muut ajattelevat

4 Luova Individualisti

 • Perushuoli: Ymmärtävätkö muut ainutlaatuisuuteni hylkäämättä minua?
 • Vahvuudet: Luova, rehellinen tunteistaan, intuitiivinen, myötätuntoinen, ilmaisukykyinen, etsii aitoa yhteyttä toiseen ihmiseen
 • Heikkoudet: Ailahtelevat tunteet, loukkaantuu, kadehtii muitten onnea, välinpitämätön, kyllästyy muihin, jos kokee pinnalliseksi, intesiivinen, arki vaikeaa

5 Tutkiva Asiantuntija

 • Perushuoli: Vaativatko muut minulta aikaani, energiaani ja tietoani?
 • Vahvuudet: Analyyttinen, omaperäinen ajattelukyky, objektiivinen, systemaattinen, peräänantamaton, hyvä kriisinsietokyky
 • Heikkoudet: Etäinen, ylimielinen, ei tarvitse muita, ei jaa tietoaan tai tunteitaan, itsepäinen, arvosteleva, välinpitämätön

6 Luotettava Kyseenalaistaja

 • Perushuoli: Kehen voin luottaa ja mikä voi mennä pieleen? Teenkö oikean päätöksen?
 • Vahvuudet: Uskollinen kumppani ja työntekijä, vastuuntuntoinen, käytännöllinen, yhteistyökykyinen, oivaltaa mahdolliset sudenkuopat, hyvä suunnittelukyky
 • Heikkoudet: Huolissaan, varuillaan, liian myötäilevä tai kaikkea vastustava, ei siedä epävarmuutta, heijastaa omat pelot muihin, puolustuskannalla, marttyyri

7 Innostuva Suunnittelija

 • Perushuoli: Rajoitetaanko minua ja mukavia vaihtoehtojani?Voinko välttää pahan olon?
 • Vahvuudet: Idearikas ja luova, innostava, utelias, monilahjakkuus, nopea-älyinen, myönteinen
 • Heikkoudet: Impulsiivinen, ei keskity yhteen asiaan eikä vie loppuun, ei välitä muitten tunteista, ei siedä kritiikkiä, ei pidä rutiineista

8 Vahva Vaikuttaja

 • Perushuoli: Onko kaikki hallinnassani ja oikeudenmukaisesti?
 • Vahvuudet: Selkeä, suorasanainen, arvovaltainen, energeettinen, puolustaa heikompia, vie loppuun, tukee muita, myönteistä itseluottamusta
 • Heikkoudet: Vaativa, kontrolloiva, kärsimätön, töykeä, ei siedä heikkoutta tai hitautta, pelottava persoona

9 Sopeutuva Rauhanrakentaja

 • Perushuoli: Seuraako tästä ristiriitoja? Otetaanko kaikkien mielipiteet huomioon?
 • Vahvuudet: Diplomaattinen, ymmärtää suuret linjat, helppo tulla kaikkien kanssa toimeen, yhteistyökykyinen. Pidetty, kärsivällinen, toisia tukeva
 • Heikkoudet: Välttää tarpeellisten ristiriitojen käsittelyä, ei saa aikaan, unohtaa olennaiset asiat, jättää viime tinkaan, ei osaa päättää, vähän energiaa, jääräpäinen